Lütfen bekleyiniz...

Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

09.03.2021 / 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru 25.02.2021 / Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatın GV, DV ve KDV’ ye Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge 17.02.2021 / Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.01.2021 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) 25.01.2021 / Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükellefler Hakkında Duyuru 31.12.2020 / Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2020/47) 31.12.2020 / Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.12.2020 / Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti 13.11.2020 / Yabancı Uyruklu Basit Usul Mükellefin Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından Faydalanıp Faydalanamayacağı Hakkında Özelge 02.11.2020 / Adi Ortaklık Kurulmadan Önce Ortaklar Adına Kesilen Faturaların Adi Ortaklıkta Kullanımı Hakkında Özelge Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>