Lütfen bekleyiniz...

Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
01.06.2022 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
21.04.2022 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
12.03.2022 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
08.03.2022 İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.02.2022 2020/268858 İhale Kayıt Numaralı "154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi" İhalesi Hakkında Kamu İhale Kurulu Kararı
08.02.2022 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
02.01.2022 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
30.12.2021 Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2021/57)
10.12.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
10.11.2021 Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2021/43
03.11.2021 Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2021/42
28.10.2021 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.10.2021)
26.10.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
05.10.2021 SMA Hastalarının Tedavileri Hakkında Duyuru
28.09.2021 Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği'nin Geçici 3'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Hususlar
10.09.2021 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.09.2021)
08.09.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
18.08.2021 Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2021/31
13.08.2021 29/04/2021 Tarihli ve 2021/2197 Sayılı Danıştay Kararı Hakkında Duyuru
11.08.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
11.08.2021 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları
11.08.2021 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları
01.04.2021 Yüklenici Adi Ortaklığın Feshinden Sonra Yapılan Hakedişlerde Belge Düzeni Hakkında Özelge
09.03.2021 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru
25.02.2021 Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatın GV, DV ve KDV’ ye Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge
Sayfada 25 Kayıt Toplam 8 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor
1 2 3 4 5 6 7 8 >> Son >>