Lütfen bekleyiniz...

Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (1) Ankara Barosu Dergisi (39) Ankara Law Review (5) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (143) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (12) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (1) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi (1) Cankaya University Journal of Law (2) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (3) Çalışma İlişkileri Dergisi (2) Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi (2) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (14) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (25) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (54) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (9) Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi (1) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (1) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (37) İstanbul İktisat Dergisi (1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (99) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (54) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (31) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (11) Legal Hukuk Dergisi (123) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (68) Legal Mali Hukuk Dergisi (17) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (11) Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi (2) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (38) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (7) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (1) Tıp Hukuku Dergisi (13) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (2)

Yazar

Tarih

Yıl

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yenilenmeyeceği İşverence Bildirilirse, İşçi Kıdem Tazminata Hak Kazanabilir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2022
Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yenilenmeyeceği İşverence Bildirilirse, İşçi Kıdem Tazminata Hak Kazanabilir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 16.06.2022 / İş ilişkisinin belirli bir süreye bağlanmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayıl...
İşçi İşveren İş İlişkisi İş Sözleşmesi Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatı

Tali Kusuru İle İşvereni Otuz Günlük Ücretini Aşan Miktarda Zarar Uğratan İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2022
Tali Kusuru İle İşvereni Otuz Günlük Ücretini Aşan Miktarda Zarar Uğratan İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 08.06.2022 / İşçinin özen borcu, işçinin asli edim yükümü olan işin görülmesi sı...
İşçi İşveren Zarar İşçinin İşvereni Zarara Uğratması İş Sözleşmesi Hakli Fesih

İşyerinde, Sanal Kaytarma Haklı Fesih Sebebi Midir?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2022
İşyerinde, Sanal Kaytarma Haklı Fesih Sebebi Midir? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 07.06.2022 / İşçi, iş görme edimini yerine getirirken özenli davranmak, işini özenle yapmak zorundadır. Özen borcu, işçinin asli edim yükümü olan işin görülm...
İşçi İşveren İş İlişkisi İş Sözleşmesi Kaytarma Sanal Kaytarma İşçinin İşini Özenle Yapmaması Özen Borcu

Neden Belirtmeksizin İstifa Eden İşçi Ne Kadar Süre Sonra Feshin Haklı Nedene Dayandığını İleri Sürebilir?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2022
Neden Belirtmeksizin İstifa Eden İşçi Ne Kadar Süre Sonra Feshin Haklı Nedene Dayandığını İleri Sürebilir? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 15.04.2022 Uygulamada iş ilişkisinin sona erdirilmesinde işçinin iş sözleşmesini fesih şekli iş u...
İşçi İşveren İstifa Neden Belirtmeksizin İstifa Fesih Haklı Fesih İş İlişkisi

İşçinin Bilgisi ve Rızası Dışında Bilgisayarına Yerleştirilen Klavye Yakalayıcısı İle Takip Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2022
İşçinin Bilgisi ve Rızası Dışında Bilgisayarına Yerleştirilen Klavye Yakalayıcısı İle Takip Edilmesi Hukuka Uygun Mudur? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 11.04.2022 / Günümüzde teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte iş uyuşmazlıklarında e...
İşçi İşveren İş İlişkisi İşçinin Rızası İşçinin Bilgisayarının İzlenmesi İşçinin İzlenmesi İşçinin Elektronik Ortamda İzlenmesi

İşçi Talep Etmese de İşveren İş Arama İznini Kullandırmak Zorunda Mıdır?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2022
İşçi Talep Etmese de İşveren İş Arama İznini Kullandırmak Zorunda Mıdır? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 04.04.2022 / Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna göre, 4857 sayılı İş Kanunu'nun işçiye bildirim süresi içinde iş arama imkânının tanındığı 27...
İşçi İşveren İş İlişkisi İş Arama İzni Yeni İş Arama İzni İş Akdinin Feshi

Hırsızlık Suçlamasıyla Yargılanan İşçinin Delil Yetersizliğinden Beraat Etmesi Haklı Nedenle Yapılan Feshi Haksız Hale Getirir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2022
Hırsızlık Suçlamasıyla Yargılanan İşçinin Delil Yetersizliğinden Beraat Etmesi Haklı Nedenle Yapılan Feshi Haksız Hale Getirir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 17.02.2022 / 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, “İşçinin, işverenin güvenini kötüy...
İşçi İşveren İş İlişkisi Hırsızlık Delil Yetersizliği Haklı Fesih Güveni Kötüye Kullanmak Tazminatsız Derhal Fesih

Türk Hukukunda Başlıca “Yediemin Müessesesi” Düzenlemeleri

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Türk Hukukunda Başlıca “Yediemin Müessesesi” Düzenlemeleri* Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 14.02.2022 Hocalarım Prof. Dr. Kudret GÜVEN ve Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU’na… Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafı...
Yediemin Yed-i Emin Teminat Yönetimi Teminat Yöneticisi Sermaye Piyasası Araçları

İş Sözleşmesine Konulan Rekabet Yasağı, Hangi Hallerde Sona Erer?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
İş Sözleşmesine Konulan Rekabet Yasağı, Hangi Hallerde Sona Erer? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 06.12.2021 Uygulamada işyerlerinde önemli görevlerde bulunan nitelikli işçiler, işyerinin/işverenin iş ve meslek sırlarını, işyerindeki ye...
İşçi İşveren İş İlişkisi İş Akdi İş Sözleşmesi Rekabet Yasağı İşçinin Rekabet Yasağı İş Sırları Meslek Sırları Sadakat Borcu

Eser Sözleşmesinde Sorumluluk Hukuku Yönünden İş Sahibinin Durumu

Legal BlogÇelik Ahmet ÇelikYıl 2021
Eser Sözleşmesinde Sorumluluk Hukuku Yönünden İş Sahibinin Durumu Yazar Adı: Çelik Ahmet Çelik Yayın Tarihi: 01.12.2021 / Özet: 1) Eser Sözleşmelerinde “yüklenicinin” işçilerinin geçirdikleri iş kazalarından veya üçüncü kişilere verilen zararlardan ...
Eser Sözleşmesi Yüklenici İşçi İş Kazası İş Sahibinin Sorumluluğu İş Sahibinin Kusur ve Sorumluluğu
Sayfada 10 Kayıt Toplam 90 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor