Lütfen bekleyiniz...

Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kanuni Faiz, Temerrüt Faizi ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları

 

TARİH ARALIĞI

KANUNİ FAİZ ORANI

SÖZLEŞMEYLE TESBİT EDİLMEMİŞSE
TEMERRÜT FAİZ ORANI

TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI

19.12.1984 - 31.12.1997

% 30*

%30****

% 30'dan Az Olmamak Kaydıyla Reeskont Faiz Oranı******

01.01.1998 - 31.12.1999

% 50**

% 50**

% 50'den Az Olmamak Kaydıyla Reeskont Faiz Oranı******

01.01.2000 - 30.06.2002

% 60***

% 60***

% 70*******

01.07.2002 - 30.06.2003

% 55***

% 55*****

% 64*******

01.07.2003 - 31.12.2003

% 50***

% 50*****

% 57*******

01.01.2004 - 30.06.2004

% 43***

% 43*****

% 48*******

01.07.2004 - 30.04.2005

% 38***

% 38*****

% 42*******

01.05.2005 - 30.06.2005

% 12*

% 12****

% 42*******

01.07.2005 - 31.12.2005

% 12*

% 12****

% 30*******

01.01.2006 - 31.12.2006

% 9*

% 9****

% 25*******

01.01.2007 - 31.12.2007

% 9*

% 9****

% 29*******

01.01.2008 - 30.06.2009

% 9*

% 9****

% 27*******

01.07.2009 - 31.12.2009

% 9*

% 9****

% 19*******

01.01.2010 - 31.12.2010

% 9*

% 9****

% 16*******

01.01.2011 - 31.12.2011

% 9*

% 9****

% 15*******

01.01.2012 - 31.12.2012

% 9*

% 9****

% 17,75*******

01.01.2013 - 31.12.2013

% 9*

% 9****

% 13,75*******

01.01.2014 - 31.12.2014

% 9*

% 9****

% 11,75*******

01.01.2015 - 31.12.2016

% 9*

% 9****

% 10,50*******

01.01.2017 - 30.06.2018

% 9*

% 9****

% 9,75*******

01.07.2018 - 31.12.2018

% 9*

% 9****

% 19,50*******

01.01.2019 - 31.12.2019

% 9*

% 9****

% 19,50*******

01.01.2020 - 31.12.2020

% 9*

% 9****

% 13,75*******

01.01.2021 - 31.12.2021

% 9*

% 9****

% 16,75*******

01.01.2022 - ...

% 9*

% 9****

% 15,75*******

 
 

 

* 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesi.

** 97/9807 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizi Oranlarının Düzenlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı.

*** 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesi gereğince Reeskont Faiz Oranı.

**** 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 inci maddesinin 1 inci fıkrası.

***** 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince Reeskont Faiz Oranı.

****** 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 2 inci maddesinin 3 üncü fıkrası.

******* 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 inci maddesinin 2 inci fıkrası gereğince Avans Faiz Oranı.