Lütfen bekleyiniz...

Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

1 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Kira Bedelinin Artışına Yüzde 25 Oranında Üst Sınır Getirildi

Haber Tarihi: 11.06.2022

* 7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 11/6/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 4 üncü maddesi uyarınca,

- 11/6/2022 tarihi ve daha sonraki tarihlerde yapılan konut kira sözleşmelerini kapsayacak ve 1/7/2023'e kadar geçerli olacak düzenleme ile, kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerli olacaktır.

- Geçici madde ile yapılan bu düzenleme yalnızca konut kiralarına ilişkin olup işyeri kiralarını kapsamamaktadır.

* Mezkûr Kanun maddesi’ne aşağıda yer verilmiştir;

AVUKATLIK KANUNU İLE TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No:7409                                                                                                            Kabul Tarihi: 8/6/2022

….

MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/6/2022